szybki kontakt

Sekretariat: tel: 86/477-03-00

 

 • NAJWIĘKSZY DYSTRYBUTOR NAWOZÓW

  W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM

  NAJWIĘKSZY DYSTRYBUTOR NAWOZÓW
 • SZNUREK, SIATKA, FOLIA

  I INNE PRODUKTY ROLNICZE ...

  SZNUREK, SIATKA, FOLIA
 • SKŁAD WĘGLA KAMIENNEGO

  ...  I EKO GROSZKU

  SKŁAD WĘGLA KAMIENNEGO

Konferencja-Nowe Technologie Uprawy Rzepaku

Konferencja miała na celu  zachęcenie do zwiększenia powierzchni uprawy rzepaku w województwie podlaskim.
Jednocześnie wdrożenie nowoczesnych technologii do uprawy rzepaku.
Technologia uprawy rzepaku w szerokich rzędach idealnie wpasowuje się w pojawiający się nowy trend uprawy rzepaku. Wśród niektórych producentów budzi obawy co do wdrażania tej technologii.Nowe wdrożenia wskazują na oszczędności czasu i kosztów oraz na minimalny negatywny wpływ na efektywność mikroorganizmów odpowiedzialnych za żyzność gleby. Metody bezpośredniego siewu wpływają na właściwości fizyczne, fizykochemiczne i chemiczne gleby. Rezygnując z orki ograniczamy tempo mineralizacji glebowej substancji organicznej, a także zmniejszamy skutki negatywne jakie powoduje erozja wietrzna i wodna. Dlatego jest wielu zwolenników uproszczeń, ale są również eksperci jak i praktycy, którzy twierdzą, że nic nie zastąpi tradycyjnej uprawy płużnej. Każde pole jest inne, różni się typem gleby i strukturą jak również właściwościami. Odpowiednie technologie uprawy gleby muszą być starannie dostosowane do określonego siedliska poprzez wieloletnią obserwację danego pola. Tylko wówczas nie popełnimy błędu.
Praktyka wykazuje, że nie zawsze jest skuteczne i efektywne nawożenie doglebowe, które jest podstawowym nawożeniem w rzepaku. najlepsze pH dla rzepaku to: 5,5-7,5.
-Potrzeby nawozowe i pokarmowe dla rzepaku muszą być zabezpieczone. W razie braku, któregoś z makro lub mikroelementu można zastosować dokarmianie dolistne.
Niezależnie jakie będziemy stosowali technologie uprawy rzepaku bardzo znaczącą rolę odgrywa właściwy dobór odmiany do warunków klimatyczno-glebowych danego gospodarstwa.
W razie braku skuteczności zastosowanych metod niechemicznych, którym dajemy pierwszeństwo w integrowanej ochronie i konieczności zastosowania ochrony chemicznej, po przekroczeniu progu ekonomicznej szkodliwości agrofaga, są do dyspozycji środki ochrony roślin
-Aby rolnicy mogli rozwijać swoje gospodarstwa potrzebne są środki finansowe. Nie zawsze rolnik je posiada, dlatego pomoc finansową zaoferował Bank Zachodni WBK. W tym celu przedstawił ofertę AGRO PAKIET dla rolników.
Konferencja wykazała, że ogromny rozwój i postęp naukowo-techniczny w rolnictwie sprowadza się głównie do ograniczania kosztów produkcji i poprawy efektywności zastosowanych środków do produkcji, a jednocześnie nie szkodzi się środowisku, zwierzętom i ludziom, otrzymując produkt ilościowo wyższy o dobrej jakości.

powrót