szybki kontakt

Sekretariat: tel: 86/477-03-00

 

 • NAJWIĘKSZY DYSTRYBUTOR NAWOZÓW

  W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM

  NAJWIĘKSZY DYSTRYBUTOR NAWOZÓW
 • SZNUREK, SIATKA, FOLIA

  I INNE PRODUKTY ROLNICZE ...

  SZNUREK, SIATKA, FOLIA
 • SKŁAD WĘGLA KAMIENNEGO

  ...  I EKO GROSZKU

  SKŁAD WĘGLA KAMIENNEGO

O firmie

Działalność‡ firmy "Rolpol" jest ściśle związana z terenem, na jakim funkcjonuje, a dokładnej rzecz biorąc z rolnictwem tego regionu.
W przedsiębiorstwie "Rolpol" można zaobserwować‡ dwa obszary działalności. Pierwszym obszarem jest sprzedaż hurtowa towarów, która obejmuje region północno-wschodniej Polski. Drugim z nich jest sprzedaż detaliczna, która zaopatruje rolników w Środki do produkcji rolnej na terenie gminy Szepietowo, jak i w mniejszym stopniu gminy sąsiednie. Gmina Szepietowo leży w południowo - zachodniej części województwa podlaskiego na szlaku kolejowym Warszawa-Białystok oraz przy drodze krajowej Zambrów - Białowieża. Dogodny dojazd umożliwia łatwość‡ komunikacji nawet z odległymi miastami.
Oprócz sprzedaży hurtowej i detalicznej przedsiębiorstwo Świadczy usługi transportowe. Firma "Rolpol" oferuje także usługę rozładunku węgla i innych kruszyw z wagonów, a także wynajem wózków widłowych. Od początku roku 2002 duży udział w usługach ma przeładunek i magazynowanie nawozów z Z.Ch. Police na rzecz "Centrum Dystrybucji Nawozów" Sp. z o.o.

Historia firmy

Handel Rolno Spożywczy i Przemysłowy "ROLPOL" Jan Ołdakowski zlokalizowany jest w miejscowości Szepietowo na terenie powiatu wysokomazowieckiego przy ulicy Towarowej 1. Jest to przedsiębiorstwo osoby fizycznej, prowadzone wspólnie przez Halinę i Jana Ołdakowskich. Firma zajmuje się handlem i usługami, a trzonem działalności jest handel nawozami mineralnymi. Oprócz tego przedsiębiorstwo prowadzi sprzedaż hurtową i detaliczną węgla kamiennego, pasz firmy "Dosche", Środków ochrony roślin, sznurka i folii rolniczej.

W grudniu 1989 roku Pan Jan Ołdakowski przy wsparciu Żony Haliny, nie mając wcześniejszych doświadczeń„ w prowadzeniu prywatnej firmy, na bazie gospodarstwa rolniczego, zdecydował się na założenie przedsiębiorstwa handlowego "Rolpol". W tym samym miesiącu dokonał pierwszego zakupu towaru w fabryce i tak rozpoczęła się działalność‡ firmy. W 1990 roku została podpisana pierwsza umowa handlowa z ZCH Police, następną umowę przyniósł rok 1992, w którym została nawiązana współpraca z ZA Kędzierzyn.

W roku 1994 została podjęta decyzja o zakupie bazy magazynowej po dawnej składnicy maszyn, czyli placu wraz z budynkiem biurowym i czterema magazynami o Łącznej powierzchni około 1.500 M2. Do nowo zakupionych budynków została przeniesiona siedziba i cała działalność‡ przedsiębiorstwa, co umożliwiło przekształcenie się w pełni profesjonalną firmę handlową. Należy dodać‡, Że nowa siedziba położona jest zaledwie o 30 metrów od bocznicy kolejowej, co w znacznym stopniu obniżyło koszty. Firma "Rolpol”, jako pierwsza wprowadziła magazynowanie nawozów na paletach, co ułatwiło załadunek klientom i wraz z zawsze pełnym asortymentem, przystępnymi cenami i szybką obsługą, wykreowało przedsiębiorstwo na lidera rynku lokalnego. Potrzeba ciągłego zwiększania sprzedaży zmusiła właścicieli do tworzenia i rozbudowy sieci sprzedaży w terenie.

W roku 1996, dzięki podpisaniu umów z Bytomską Spółką Węglową, zastała rozszerzona działalność‡ firmy o handel węglem kamiennym. Następnym krokiem w stronę rozszerzenia działalności było nawiązanie kontaktów handlowych z firmą "Defa lin" zajmującą się produkcją sznurka rolniczego, a w kolejnych latach także folii do sianokiszonek.

W 1997 roku zostały podpisane umowy handlowych z Kaps Siarkopol Tarnobrzeg, które obecnie nazywają się ZCH Siarkopol. W tym roku nastąpiło także dalsze rozszerzenie działalności o handel paszami firmy "Doschłe", z którą została podpisana umowa dealerska. Dopiero rok 2002 przyniósł pewne zmiany, w którym, w spółce z podobną firmą handlową, zostało założone "Centrum Dystrybucji Nawozów" Sp. Z o.O. Z siedzibą w Szepietowie. Przedsiębiorstwo to, na mocy umów podpisanych z ZCH Police, stało się ogniwem dystrybucji Łączącym fabrykę z jej dealerami.

Obecnie przedsiębiorstwo "Rolpol" jest jednym z czołowych dystrybutorów nawozów mineralnych w skali kraju. Wysoka sprzedaż, liczona w dziesiątkach tysięcy ton, dała miejsce w pierwszej piątce w większości fabryk, z którymi kooperuje. Dzięki rzetelności i uczciwości cieszy się uznaniem nie tylko klientów, ale także i firm, z którymi współpracuje.