szybki kontakt

Sprzedaż detaliczna: 728 897 040
Sekretariat: 728 897 040

 

 • NAJWIĘKSZY DYSTRYBUTOR NAWOZÓW

  W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM

  NAJWIĘKSZY DYSTRYBUTOR NAWOZÓW
 • SZNUREK, SIATKA, FOLIA

  I INNE PRODUKTY ROLNICZE ...

  SZNUREK, SIATKA, FOLIA
 • SKŁAD WĘGLA KAMIENNEGO

  ...  I EKO GROSZKU

  SKŁAD WĘGLA KAMIENNEGO

Podlaski Piknik RSM w Szepietowie

W spotkaniu uczestniczyli rolnicy z województwa podlaskiego zainteresowani wprowadzeniem nawozu do technologii nawożenia w swoim gospodarstwie. Podczas spotkania  odbyły się dwa wykłady.

 • Pierwszy dotyczył uprawy użytków zielonych ze szczególnym uwzględnieniem stosowania RSM jako nawozu azotowego.

Efekty nawożenia RSM można było zobaczyć  podczas wykładu, ale również na polu, gdzie był stosowany wcześniej nawóz.

 • Następny wykład poświęcony był nawożeniu i uprawie kukurydzy ze szczególnym uwzględnieniem stosowania RSM jako nawozu azotowego.

Nawóz RSM jest nawozem doglebowym, stosowanie jego jest związane z użyciem specjalnych dysz bądź węży rozlewowych. Może być stosowny  przedsiewnie.Podczas spotkania prowadzone były pokazy praktycznego rozlewania nawozu na użytkach zielonych za pomocą dysz wytwarzających grube krople oraz na kukurydzy za pomocą węży rozlewowych w kukurydzy. Wprowadzenie RSM do technologii nawożenia wymaga nie tylko dostosowania sprzętu, ale również wiedzy potrzebnej do właściwego stosowania – opinie wyrażali rolnicy którzy w przyszłości chcieliby stosować roztwór saletrzano mocznikowy na swoich polach. Uwagę gości wzbudziła prezentacja różnych końcówek zamontowanych na belce polowej jednego z opryskiwaczy. Wśród zaproszonych gości pojawili się  również rolnicy, którzy już stosują RSM i mają doświadczenie w tym zakresie, dzięki temu podczas dyskusji można było zdobyć dużo cennych wskazówek.

powrót